Asistivní technologie

Asistivní technologie jsou speciální technologie, které zajistí kvalitnější a bezpečnější život lidem s handicapem, mezi které patří senioři, kardiaci, diabetici, chronicky a dlouhodobě nemocní, kojenci, duševně nemocní ap. Tato skupina osob obvykle vyžaduje zvýšený dohled lékařem nebo osobou, která o ně pečuje – např. příbuzným nebo pečovatelkou.

Speciální pomůcky zajistí samostatnost, zvýší pocit bezpečí, svým uživatelům pomáhají překonat jejich handicap. Sledují např. zdravotní stav a mohou odesílat výsledky přímo lékaři, tzn. zajistí kontrolu zdraví bez nutnosti častých návštěv lékaře, hospitalizace v nemocnici nebo pobytu v domech s pečovatelskou službou. V případě náhlého zhoršení zdraví přivolají pomoc.

Mezi asistivní technologie patří:

  • SOS tlačítko – přivolání pomoci v případě pádu nebo nevolnosti
  • glukometr, teploměr, oxymetr, tlakoměr, váha – pomůcky pro měření tělesného stavu a jejich záznam do PC, případně zaslání ošetřujícímu lékaři
  • dávkovač léků s možností sledování na dálku další osobou
  • upravené telefony a počítače pro potřeby osob s handicapem
  • speciální pomůcky pro konkrétní zdravotní problémy (např. světelná signalizace k telefonu nebo domovnímu zvonku pro nevidomé, pomůcky pro neslyšící, obrazové pomůcky pro lidi trpící ztrátou paměti atd.)
  • podlahové fólie reagující na pád
  • dětský monitor (přenos hlasu a obrazu, kontrola životních funkcí)