Biomasa

Biomasa je hmota organického původu používaná pro energetické účely. Patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pro vytápění a ohřev teplé vody se používá nejčastěji dřevo, dřevní hmota a odpad (kůra, štěpka, piliny, hobliny, pelety, brikety), zbytky zemědělských produktů (sláma, obiloviny) ap.

Při výběru kotle je nutné předem znát druh používaného paliva. Na trhu jsou dostupné:

  • kotle na pelety
  • zplyňovací kotle na dřevo a brikety
  • krbová kamna (dřevo, brikety)
  • kombinované kotle (na více typu paliva)

Dochází-li ke správnému spalování, je dřevo nebo sláma nejekologičtějším palivem. Při spalování těchto materiálů dochází ke znečištění ovzduší oxidy dusíku (NOx), ale ty vznikají při každém spalování za přítomnosti vzduchu. Jejich množství závisí na kvalitě spalování, hlavně na teplotě.

Další látka, která se při spalování organické hmoty uvolňuje do ovzduší, je oxid uhličitý (CO2). Ten je však znovu absorbován při růstu rostlin, tudíž je jeho produkce v rovnováze se spotřebou a nedochází k zvyšování množství skleníkových plynů.

Produkce síry při spalování slámy (ve dřevě síra není) je oproti spalování uhlí minimální (sláma cca 0,1%, hnědé uhlí min. 2%).