Bluetooth

Bluetooth je v počítačové terminologii určitý otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci. Propojuje dvě a více elektronických zařízení, jako například mobilní telefon, počítač nebo bezdrátová sluchátka.

Tento standard se označuje IEEE 802.15.1.