Chytré město

Alias: Smart City

Chytré město je město, které používá moderní technologie k řízení systémů ve své správě. Městská infrastruktura díky internetu věcí může fungovat úsporněji, městské prostředí je bezpečnější a zdravější. Není nutné zaměstnávat velké množství lidí na provoz jednotlivých systémů. Cílem je propojit dnes samostatné funkční systémy do jednoho:

 • sledování dopravy a zajištění její plynulosti (vhodné přepínání semaforů, například s předností pro městskou hromadnou dopravu – MHD)
 • parkování
 • informační a proměnné tabule
 • uzavírky a blokové čištění
 • kamerový systém
 • svoz odpadů a jejich recyklace
 • vytíženost MHD
 • návrhy řidičům MHD, kudy jet, aby byli včas na další zastávce
 • chytré domy (u veřejných budov sledování obsazenosti místností, osvětlení, atd.)
 • čistota ovzduší
 • spotřeba energií
 • elektromobilita
 • pouliční osvětlení
 • čistírny odpadních vod (ČOV)
 • zdravotnictví
 • zemědělství
 • průmysl
 • atd.

Město je vybavené sítí senzorů, které posílají údaje na jedno místo. V centrální řídící jednotce dojde k vyhodnocení situace a například v případě dopravy se přepínají semafory tak, aby se automobily co nejdříve dostaly z nevyhovující situace. Odpadkové koše a popelnice budou včas vysypány, protože počítač ví, že jsou již plné.


Mohlo by vás také zajímat