Denní osvětlení

Aliasy: činitel denní osvětlenosti, denní světlo, přírodní světlo, přirozené světlo

Denní osvětlení je jedním z parametrů, které mají vliv na kvalitu vnitřního prostředí. Dlouhodobý pobyt osob v místnostech bez dostatečného denního osvětlení (i když dobře osvětlených umělým osvětlením) negativně působí především na psychiku a zdraví člověka a česká legislativa jej neumožňuje. Pobytové místnosti – ať už v obytných domech nebo komerčních prostorách – mají předepsané, jak musí být velká okna (střešní okna a světlíky, světlovody ap.), kterými se dostane do interiéru dostatek slunečního světla.

Denní osvětlení se měří jako relativní veličina – činitel denní osvětlenosti – v procentech pro určité místo v místnosti. Je to poměr osvětlenosti denním světlem v určitém bodě v místnosti k osvětlenosti venkovní nezastíněné roviny (osvětlení v zimě bez přímého slunečního záření).