Detektor otevření okna / dveří

Alias: magnetický kontakt

Detektor otevření okna / dveří je senzor složený ze dvou částí. Při spojení obou částí se vytvoří magnetické pole. Jedna část se umístí na rám okna / dveří a druhá na křídlo – otevíravou část (přilepením, vrutem). Otevřením okna / dveří dojde k oddělení obou částí detektoru, poruší se magnetická vazba a detektor zašle signál o narušení.

Detektory otevření jsou základní součástí poplachového zabezpečovacího systému.