Detektor pohybu

Aliasy: PIR, pohybové čidlo

Detektory pohybu (zkratka PIR z anglického Passive Infrared Detector /pasivní infračervený detektor/) se uplatní v domácnosti pro tvorbu scén – například ovládání osvětlení (automatické zapnutí světla při zaznamenání pohybu osob a po určitém čase jeho vypnutí) nebo při zabezpečení objektu. Při výběru detektoru je nutné vybírat podle požadavků daného prostoru (venkovní, vnitřní, pohyb domácích mazlíčků atd.).

Detektory pohybu se umísťují podle typu na stěnu, strop nebo místo vypínače osvětlení. PIR reagují na pohyb těles, jejichž teplota je jiná, než teplota jejich okolí. Proto není vhodné je umístit ke zdroji tepla (radiátor, vyústění vzduchotechniky) nebo vedle okna (průvan).