Dioda

Dioda je elektronická součástka se dvěma elektrodami (vývody), které se nazývají katoda a anoda. Úkolem diody je pustit proud směrem od anody ke katodě. Ve směru opačném (od katody k anodě) proud obvykle neteče.