Dřevoplyn

Dřevoplyn vzniká při zplyňování biomasy. Kotle na dřevoplyn mají vysokou účinnost a ve srovnání s klasickým spalováním dřeva v kamnech mají nízkou spotřebu paliva. Spotřeba plynu je elektronicky regulovaná, proto je možné řídit výkon kotle jako u běžných kotlů na zemní plyn.