Formaldehyd

Formaldehyd (aldehyd kyseliny mravenčí – chemický vzorec HCHO) je bezbarvý jedovatý plyn se štiplavým zápachem. Má prokázané karcinogenní účinky na člověka. V přírodě se běžně vyskytuje, ale pro potřeby průmyslu se vyrábí. Používá se k výrobě polymerů a dalších chemikálií. Z nich se dále vyrábí hnojiva, papír, překližka, dřevotříska, izolace, bakelit, lepidla, tmely, textilie, barviva, používá se jako konzervační látka pro potraviny (v ČR zakázaná), kosmetiku, léčiva, čistící a úklidové prostředky, konzervaci biologického materiálu, dřeva atd. Vzniká také při nedokonalém spalování fosilních paliv při vaření a topení, je součástí cigaretového kouře a výfukových plynů.

Formaldehyd patří k těkavým organickým látkám. V interiéru se vykytuje vždy, je proto nutné jej z interiéru pravidelně odvádět větráním. Do těla se obvykle dostává dýchacími cestami. Příznaky lehké otravy jsou bolesti hlavy, dráždí nosní sliznici a oči, se zvyšující se koncentrací postižená osoba kašle, slzí, trpí dušností a zvracením. Při vyšších koncentracích dochází k zánětům průdušek až zánětu plic, poškození mozku, jater a ledvin. Formaldehyd vyvolává astma a záněty kůže.


Mohlo by vás také zajímat: