Hystereze

Hystereze je rozdíl mezi požadovanou a skutečnou teplotou. Hysterezi lze nastavit od 0,1 do 1,5°C.

Příklad: Pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne zdroj tepla při 20°C a znovu sepne při 19°C.