Jaderná energie

Jaderná energie je energie vázaná v jádře atomu. K jejímu uvolnění dochází jadernou reakcí ve štěpném reaktoru. Nejčastěji se využívá štěpení uranu a plutonia. Jaderná energie se využívá pro výrobu elektřiny a patří mezi neobnovitelné zdroje energie (těžba uranové rudy).

Elektrická energie vyrobená štěpením jádra je příznivá k životním uprostředí – nedochází ke znečišťování ovzduší škodlivými látkami jako např. při spalování uhlí. Obrovským problémem je však likvidace (skladování) radioaktivného odpadu.