Klimatizace

Alias: chlazení

Klimatizace je zařízení pro chlazení, případně i úpravu vlhkosti, vzduchu v interiéru. Lze použít i pro vytápění.

Klimatizace má dvě části – kondenzační a výparníkovou. U kompaktních zařízení jsou obě části v jednom zařízení (okenní a přenosné klimatizace). Splitové klimatizace mají části oddělené a propojené měděným potrubím a kabely. Kondenzační jednotka je umístěná venku, výparníková v chlazeném místnosti. Multisplitové klimatizace mají několik vnitřních jednotek propojených s jednou venkovní.

Je třeba zajistit odvod kondenzátu od vnitřní jednotky do kanalizace.

Klimatizační jednotky jsou poměrně hlučné a spotřebují velké množství elektrické energie.