Kogenerační jednotka

Aliasy: kogenerace, mikrokogenerace

Kogenerační jednotka je zařízení, které vyrábí ze zemního plynu elektřinu a teplo. Palivem může být i biomasa.

V posledních letech se začínají vyrábět i malé jednotky pro rodinné domy (mikrokogenerace). Ekonomický provoz jednotky je pouze při zajištění odběru obou energií současně, tedy je zejména nutné zajistit v létě odběr tepla – například na ohřev vody v bazénu. Samotná výroba elektřiny je neekonomická.

Výroba je výhodnější než nákup elektřiny ze sítě a výroba tepla z plynového kotle. Udává se, že je výhodnější než fotovoltaická elektrárna nebo solární ohřev vody.