Komínový efekt

Alias: komínový tah

Komínový efekt je přirozené proudění vzduchu svislou dutinou. Proudění je vyvoláno rozdílem teplot vzduchu na spodním a horním konci dutiny. Teplý vzduch je lehčí než studený, stoupá tedy vzhůru.

Komínový efekt se využívá u kouřovodů (používá se také termín komínový tah), odkud získal název. S výhodou je však uplatní i na jiných místech stavby – např. pro odvětrání schodišť, výtahových a větracích šachet ap.