Koncentrace oxidu uhličitého

Oxid uhličitý (chemický vzorec CO2) je přirozenou složkou čerstvého vzduchu v množství asi 400 ppm. Člověk vydechuje vzduch, ve kterém je oxid uhličitý obsažen ve stonásobném množství, asi 40.000 ppm. Koncentrace CO2 při pobytu osob uvnitř nevětrané budovy velmi rychle stoupá. Plyn není cítit ani vidět a brzy se jeho koncentrace dostane nad hranici 1.000 ppm, kdy se začínají projevovat příznaky jeho působení – únava, ztráta koncentrace. V následující tabulce je přehled vlivu CO2 na zdraví člověka:

koncentrace CO2 (ppm) vliv na zdraví
360 až 400 koncentrace CO2 ve venkovním vzduchu
do 1.000 doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1.000 až 2.000 projevují se první příznaky – únava, snižování soustředění
1.500 limitní hodnota podle hygienických předpisů
více než 1.500 ppm nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace, bolest hlavy, ospalost, letargie …
5.000 maximální bezpečná koncentrace CO2 bez zdravotních rizik
více než 5.000 nevolnost, zvýšený tep
více než 15.000 dýchací potíže
více než 40.000 životu nebezpečné i při krátkodobém působení, ztráta vědomí