Kondenzace vodní páry

Kondenzace vodní páry je stav, kdy se molekuly vodní páry přeměňují na kapky vody. Nastává v okamžiku, kdy je dosaženo rosného bodu.

Zkondenzovaná vodní pára má za následek např. vznik plísní, dřevěné konstrukce napadají dřevokazní škůdci, stavební konstrukce vlivem dlouhodobého působení vlhkosti ztrácejí únosnost.