LoRa

Alias: LoRaWAN

LoRa je standard bezdrátové sítě pro internet věcí. Konkurenční sítí je Sigfox, který je však sítí celosvětovou. V České republice síť LoRa provozují České Radiokomunkace. Síť je určená pro obousměrný přenos dat ze senzorů. Vyznačuje se nízkou spotřebou energie, tím šetří baterie v senzorech a provozní náklady. Síť umožňuje pokrytí signálem uvnitř i vně budov.

LoRaWAN je protokol, který zajišťuje zabezpečený přenos dat mezi koncovými zařízeními a aplikací běžící na internetu v síti LoRa.