Magnetická úprava vody

Alias: elektromagnetická úprava vody

Magnetická úprava vody se používá pro snížení vápenatých solí ve vodě, a tím zabránění vzniku usazenin vápenatých usazenin v potrubí nebo na zařizovacích předmětech. Do potrubí nebo na ně se osadí soustava magnetů, které způsobí vysrážení vápenatých solí ve vodě. Krystaly se z vody neodstraňují, ale jsou mnohem menší než usazeniny vodního kamene, mají jiný tvar a fyzikální vlastnosti. Působení magnetického pole ovlivní vodu na cca 3 dny. Tato metoda není zcela účinná u velmi tvrdé vody.

Státní zdravotní ústav však tento způsob úpravy vody nedoporučuje pro úpravu pitné vody – dosavadní experimenty naznačují, že upravená voda může při dlouhodobějším podávání způsobit poruchy vnitřního prostředí, a dosud nebyla nikde na světě provedena žádná lékařská studie, která by prokázala zdravotní nezávadnost takto upravené vody při trvalém požívání.

V ČR je technologie (elektro)magnetické úpravy povolena na úpravu teplé vody, ale nikoliv na úpravu pitné vody.

Zdroj: Státní zdravotní ústav.