NFC

NFC je zkratka anglické fráze Near field communication. Jedná se o bezdrátovou komunikaci dvou elektronických zařízení na krátkou vzdálenost (od nutnosti dotyku zařízení až cca do 4 centimetrů). Na rozdíl od Bluetooth a Wi-Fi, které používají rádiové vlny, NFC funguje na principu elektromagnetické indukce.

Používá k výměně dat u elektronických zařízení (například telefony, fotoaparáty), bezhotovostním platbám (například bezkontaktní platební karty, nákup jízdenek telefonem), u elektronický klíčů a přístupových systémů, u osobních dokladů atd.

Setkáváme se s dvěmi typy zařízení NFC:

  • aktivní – například mobilní telefon. Mají v sobě integrovaný vlastní NFC čip s napájením. Umožňují zápis a čtení dat.
  • pasivní – tzv. NFC tag (štítek, nálepka). Umožňují pouze čtení uložených dat (obvykle krátký text nebo odkaz na web)