Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům je podle ČSN 73 0540 “budova s nízkou potřebou tepla na vytápění nepřekračující 50 kWh/(m2.a). Základem splnění tohoto předpokladu je návrh obálky budovy.

Výše uvedená definice znamená, že budova označená “nízkoenergetická” nebude mít potřebu tepla na vytápění vyšší než 50 kilowatthodin na metr čtvereční a rok. Pro běžný rodinný dům o podlahové ploše 100 m2 budeme potřebovat max. 5.000 kWh tepla, při současných cenách zemního plynu cca 1,50 Kč/kWh je to 7.500 Kč za rok. (Pro porovnání: běžná výstavba má potřebu tepla na vytápění až 200 kWh/(m2.a), tzn. pro stejný dům zaplatíme za vytápění až 30.000 Kč za rok).

Základním předpokladem pro bydlení v nízkoenergetickém domě je správný návrh a následně provedení kvalitní obálky budovy. Obálka budovy musí být dostatečně tepelně izolovaná a vzduchotěsná (tím zabráníme úniku tepla stavebními konstrukcemi).

Nízkoenergetický dům je zaměřený na úspory za vytápění. Logickým následovníkem je pasivní dům, který řeší nejen úspory za vytápění, ale i dopad na životní prostředí (spotřeba energie získaná z neobnovitelných zdrojůuhlí, zemní plyn ap.) nebo kvalitu vnitřního prostředí.