Obálka budovy

Obálka budovy je tvořená konstrukcemi, které vymezují vnitřní prostředí stavby, oddělují ho od vnějšího prostředí. Mezi tyto konstrukce patří obvodové stěny, střecha, okna a dveře, podlaha nejnižšího podlaží, tj. podlaha na terénu. Jednotlivé konstrukce musí být řádně napojené, aby nedocházelo k nežádoucím únikům tepla.

Obálka budovy musí odolávat zatížení jak vlastní konstrukce, tak vlivu provozu (např. ochrana před chemickými látkami, vysokou vlhkostí vzduchu, nízkou nebo naopak vysokou teplotou).

Na stavbu působí klimatické jevy – sluneční záření, déšť, sníh, mráz, kroupy, teploty (výkyvy během dne a roku), tlak a sání větru. Podzemní část stavby je navíc namáhaná zemní vlhkostí, působením spodní vody a chemických látek v podloží.

Kvalita obálky budovy je daná platnými technickými normami – například kolik tepla nebo vzduchu může přes konstrukci projít. Návrh a provedení má tedy zásadní vliv na energetickou náročnost budovy.