Obnovitelné zdroje energie

Aliasy: OZE, zelená energie

Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní zdroje energie, které se obnoví za poměrně krátkou dobu (tj. dobu lidského života), jsou tudíž nevyčerpatelné.

Zásoby neobnovitelných zdrojů energie jsou odhadovány na řádově 50-200 let podle druhu. Je proto nutné uvažovat o jejich náhradě. Podle nařízení Evropské unie z roku 2007 má být v roce 2020 20 % spotřebovávané energie členských států EU vyráběno z obnovitelných zdrojů, aby se omezily emise oxidu uhličitého, který je považován za původce globálního oteplování.

Mezi obnovitelné zdroje patří: