Paralelní zapojení

Paralelní zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu vedle sebe, tzn. paralelní obvod obsahuje uzly, ve kterých se vodiče větví, a součástky mohou být umístěny v různých větvích. Použitím paralelního obvodu se při přerušení obvodu v některé větvi (vypnutí spotřebiče) nepřeruší obvod v jiné větvi (jiný spotřebič běží dál).

Tento způsob propojení se využívá u sběrnicového systému – sběrnice propojuje všechy prvky systému paralelně.

Dalším typem zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu je sériové zapojení.