Pasivní dům

Pasivní dům je podle ČSN 73 0540: “budova s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění nepřekračující v případě rodinných domů 20 kWh/(m2.a) a v ostatních případech 15 kWh/(m2.a), splňující současně další soubor požadavků a podmínek hodnocení (minimalizovaná potřeba energie na zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí a minimalizovaná potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na její provoz). Základem splnění těchto předpokladů je optimalizované stavební řešení s dalšími opatřeními – větrání s rekuperací tepla, úsporné spotřebiče ap.

Pasivní dům znamená v prvé řadě dům s velmi malou potřebou tepla na vytápění. Parametry pasivního domu již nelze splnit pouze návrhem obálky budovy jako v případě nízkoenergetického domu, ale abychom vyhověli výše uvedené definici, je třeba dům vybavit větráním s rekuperací tepla, používáním úsporných spotřebičů, budeme využívat obnovitelné zdroje energie (solární energie, tepelná čerpadla ap.).

Samotné stavbě pasivního domu musí předcházet návrh od zkušeného projektanta nebo architekta, projektová dokumentace musí být řešená včetně detailů a podrobných výpočtů.

Počáteční investice do “nadstandardní technologie” a vyšší tloušťky tepelných izolací se vrátí v podobě zdravého vzduchu bez průvanu a tepelné pohody (teplo v zimě, příjemné teploty v létě). Díky velmi nízkým nákladům na vytápění se investice do domu brzy začnou vracet.

V České republice se touto problematikou komplexně zabývá Centrum pasivního domu.