Perlátor

Perlátor je mechanické zařízení, které se osazuje na vodovodní baterii.

Plní několik funkcí:

  • z baterie vytéká usměrněný proud vody bez stříkání
  • zachycení nečistot z vodovodního potrubí
  • provzdušnění vody – voda se smísí se vzduchem a tím dochází k úspoře vody (množství vody protékající perlátorem závisí na konstrukci každého perlátoru)
  • regulace tlaku vody, například:
    • perlátor zajistí silnější tlak vody, aby bylo dosaženo stejných mycích účinků jako s větším množstvím vody
    • perlátor osazený před sprchovou hadici snižuje tlak vody v hadici a tím ji chrání před poškozením
  • výkyvný perlátor – ústí perlátoru je opatřené kloubem, aby bylo možné jeho natáčení (směrování proudu vody podle potřeby)

Součástí perlátoru je sítko, které je nutné pravidelně čistit od nečistot, které jsou obsažené ve vodovodním potrubí. Bez této základní údržby nebude perlátor plnit svou funkci správně.

Další negativní působení na perlátor představuje vodní kámen. Někteří výrobci proto vyvíjí své výrobky tak, aby se vodní kámen na nich neusazoval, a tím je nepoškozoval (tzv. antivápenné perlátory).


Mohlo by vás také zajímat: