Pobytová místnost

Pobytová místnost je podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby „místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby.“

Pobytovou místností může být např. kancelář, učebna, hotelový pokoj atd.