Ppm

Jednotka ppm je zkratka z anglického Parts per million, česky částic na jeden milion. Je to výraz pro jednu miliontinu a označuje jednu částici dané látky na každých 999 999 jiných částic.

S touto jednotkou se můžeme setkat např. v souvislosti s koncentrací škodlivých látek v ovzduší (např. oxidu uhličitého).