Propan-butan

Propan-butan je obchodní název směsi dvou uhlovodíků – propanu a butanu. Používá se v domácnostech k vaření a vytápění. V automobilovém průmyslu je známý pod zkratkou LPG.

Oba plyny se získávají při zpracování ropy a zemního plynu. Za normálních podmínek (atmosférický tlak) se jedná o bezbarvé hořlavé plyny bez zápachu, výrazně těžší než vzduch. Dají se snadno zkapalnit a udržet v kapalném stavu nepříliš vysokým tlakem. Při zkapalnění dochází k velkému zmenšení objemu a proto je možné uskladnit velkou tepelnou kapacitu v poměrně malém zásobníku.

Zkapalněný propan-butan je bezbarvá, snadno těkavá kapalina specifického zápachu. Ve směsi se vzduchem snadno exploduje. Propan ani butan jsou jedovaté a při náhodném úkapu se vypaří, nedochází ke znečištění podzemních vod. Emisní charakteristiky propan-butanu jsou srovnatelné se zemním plynem a v některých parametrech jsou lepší.