Radon

Radon je radioaktivní bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Do staveb se dostává obvykle z podloží, kde vzniká postupným rozkladem uranu. Dlouhodobý pobyt ve stavbě, ve které se vyskytuje větší množství radonu, může vést až k rakovině plic.

Stavební předpisy nařizují chránit stavby před pronikáním radonu z podloží. Pro návrh vhodného opatření je nutné provést radonový průzkum pozemku. Před rekonstrukcí stavby se doporučuje změřit hodnoty koncentrace radonu v interiéru a případně provést dodatečná opatření pro zamezení jeho vnikání do stavby. Úroveň vzdušného radonu by neměla překročit hodnotu 200 Bq/m3 u nových staveb, u rekonstrukcí 400 Bq/m3.

V současnosti jsou veškeré stavební materiály kontrolované z hlediska bezpečnosti a působení na lidské zdraví. Ale v dřívějších dobách tomu tak nebylo a například škvára, která se hojně užívala k výrobě cihel a betonů a jako násypy do podlah, je zdrojem radonu v interiéru. Důležité je dostatečně větrat, aby se radon z těchto zdrojů dostal ven z budovy.


Mohlo by vás také zajímat: