Reverzní osmóza

Reverzní osmóza je proces úpravy vody, při níž dochází k zachycení minerálů. Přístroje jsou komerčně nazývané jako „vodní filtry“.

Ze zdravotního hlediska se úprava pitné vody reverzní osmózou nedoporučuje. Voda zbavená minerálů (demineralizovaná, destilovaná voda) nemá parametry vody pitné. Její konzumace znamená prokázané zdravotní riziko. Výrobci vodních filtrů deklarují „remineralizace“ (zpětné obohacení vody minerály z dolomitické patrony), tento proces však nedokáže učinit z filtrátu vodu pitnou, protože má jen symbolickou, resp. velmi nízkou hodnotu. Vhodné nejsou ani přístroje s tzv. by-passem, který vede 90 % vody obtokem okolo filtračního zařízení – tím sice přístroj splní hygienický požadavek, ale uživateli je prakticky k ničemu.

Více než 90 % vod v ČR není třeba změkčovat nebo snižovat jejich obsah minerálních látek. Jediným případem, kdy může být použití této technologie oprávněné a ne nebezpečné, je úprava vody o vysoké celkové mineralizaci (1000 mg/l a více). Takových vod je však mezi pitnými vodami v ČR velmi málo (méně než 1 %). Podmínkou však musí být i zde jednak úprava jen části objemu vody a její smíchání s vodou takto neupravenou v takovém poměru, aby zůstal zachován určitý minimální obsah rozpuštěných látek, vápníku a hořčíku ve finální vodě, jednak průběžné mikrobiální zabezpečení takto upravené vody. Zde nutno zdůraznit, že správné nastavení směšovacího poměru lze provést pouze na základě rozboru vody před úpravou a po úpravě, ale v žádném případě ne na základě měření vodivosti (konduktivity), což však některé firmy přesto používají.

Jestliže vodu změkčujete z technických důvodů (kvůli pračce, bojleru, myčce nádobí apod.), upravte jen tu část vody, která jde do těchto zařízení, a pro kohoutek v kuchyni (nebo všude tam, kde berete vodu na pití a vaření)) zajistěte přívod nezměkčené vody. Vápník a hořčík v pitné vodě jsou důležité prvky chránící vaše zdraví.

Zdroj: Státní zdravotní ústav.


Mohlo by vás také zajímat