Rosný bod

Rosný bod je teplota, při které je dosaženo 100% relativní vlhkosti (vzduch je maximálně nasycený vodními parami). Při dalším poklesu teploty dojde ke kondenzaci vodní páry – její přeměna na vodu (vznikají kapky).

Rosný bod je závislý na teplotě, tlaku a relativní vlhkosti vzduchu. Proto je rosný bod různý pro různou vlhkost vzduchu – čím vyšší je teplota vzduchu, tím je i vyšší teplota rosného bodu (teplejší vzduch pojme více vodní páry). Čím je vzduch sušší (relativní vlhkost vzduchu je nižší), tím chladnější může být vzduch, aniž by nastala kondenzace.

Běžně se můžeme setkat s kondenzací na oknech. Sklo je obvykle nejchladnější plochou v místnosti, proto zde dochází ke kondenzaci – vlhký a teplý vzduch naráží na studenou okenní plochu, kde se náhle ochladí a už není schopen pojmout tolik vodní páry – vodní pára zkondenzuje (přejde do kapalného skupenství).