Sběrnice, sběrnicový systém

Sběrnice je skupina vodičů (kabelů), kterými jsou propojeny všechny prvky chytré elektroinstalace. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat a řídicích povelů mezi jednotlivými prvky systému (snímače, akční členy, komunikační rozhraní, napájecí zdroje). Vodiče jsou stíněné (izolované, aby bylo zamezeno rušení přenášeného signálu). Díky vzájemnému propojení jednotlivých prvků systému je zajištěna komunikace všech ovládacích prvků a spotřebičů.

Příklad – sběrnice systému Ego-n od firmy ABB je ze čtyřžilového kabelu – dva vodiče pro přenos informací a dva pro napájení prvků systému.