Servopohon ventilu topení

Servopohon ventilu topení se používá k plynulému ovládání termostatického ventilu na otopném tělese (radiátoru) pomocí malého elektromotoru.
Servopohon je buď samostatné zařízení namontované na ventilu a komunikuje s nástěnným termostatem, který sleduje teplotu v místnosti a srovnává ji s požadovanou teplotou. Na základě měření předává servopohonu informace o nastavení ventilu.
V druhém případě je servopohon součástí digitální termostatické hlavice, od které dostává povely k regulaci ventilu.