Solární termický (tepelný) systém

Aliasy: solární kolektor, solární panel

Solární termický systém je soustava zařízení, které získávají energii ze slunceobnovitelný zdroj energie – pro ohřev vody. Používá se k přípravě teplé užitkové vody, vytápění a ohřev vody do bazénů.

Solární termický systém tvoří solární kolektory (soustava trubic naplněných vodou, obvykle umístěná na střeše stavby), akumulační nádrž, čerpadlo, řídící jednotka, propojovací potrubí a kabeláž. V nádrži se během dne voda ohřívá na požadovanou teplotu (v létě cca 70 °C, v zimě cca 40 °C). V zimních měsících, kdy není dostatek energie na ohřev, slouží kolektory pro předehřev vody (ohřátí na požadovanou teplotu je pak jiným zdrojem (plynový nebo elektrický kotel ap.).

V posledních letech, spolu se slevňováním fotovoltaických elektráren pro menší stavby, jsou solární panely na ústupu z důvodu univerzálnosti využití sluneční energie přeměnou na elektřinu. Přesto jejich instalace na stavbách bude mít i nadále své využití, například pro přímý ohřev vody do bazénu.