Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení, které jímá teplo z okolního prostředí a předává je na místa, kde je využijeme.

Tepelné čerpadlo patří k obnovitelným zdrojům energie. Jeho provoz je poměrně levný, zajistí dostatek tepla / chladu pro provoz stavby a není nutný zásah člověka k jeho provozu (s výjimkou pravidelné údržby). Pro provoz tepelného čerpadla je nutná elektrická energie, je tedy nutné zvážit jeho účinnost s ohledem na dodanou energii z neobnovitelných zdrojů. Nevýhodou jsou však vysoké pořizovací náklady.

Ve stavbách pro bydlení a administrativu se využívají nejčastěji systémy vzduch-voda, země-voda a voda-voda, případně vzduch-vzduch. První slovo značí zdroj tepla (venkovní vzduch, půda, studniční voda), druhé médium, které ohříváme (topná voda, teplá užitková voda, vzduch na větrání).

Princip tepelného čerpadla: Energie ze slunce, vzduchu, vody nebo země se přivede na výparník (jednotka umístěná venku), kde své skupenské teplo předá chladivu v chladícím okruhu – chladivo se převede do plynného stavu. Tím se znásobí jeho objem a zvýší teplota. Chladivo dál pokračuje na kondenzátor (vnitřní jednotka), zde předá své teplo do topné vody a zkapalní. Poslední částí okruhu je expanzní tryska a cyklus se opakuje.

Použití tepelného čerpadla: