Termostat

Termostat je zařízení, díky kterému je zajištěná stálá (uživatelem nastavená) teplota v místnosti.

Termostat spíná zdroj tepla (kotel, případně čerpadlo či zónový ventil) v okamžiku, kdy naměřená teplota klesne k dolní hranici hystereze žádané teploty. Následně dochází k vypnutí zdroje, jakmile naměřená teplota překročí horní hranici hystereze žádané teploty.

Pokud je hystereze 1°C, požadovaná teplota 20°C, termostat vypne zdroj tepla při 20°C a znovu sepne při 19°C.


Mohlo by vás také zajímat: