Tlačítko

Tlačítko je spínač, který vysílá impulz k další činnosti. V běžné poloze je obvykle elektrický obvod rozpojený. Stiskem tlačítka se elektrický obvod uzavře a tlačítko se vrátí do původní polohy.

Používá se např. k sepnutí:

  • schodišťového automatu – tlačítek může být v obvodu více – typický příklad je schodiště bytového domu. Automat spíná osvětlení na nastavenou dobu
  • časového spínače – impulz zaslaný do časového spínače může sepnout např. ventilátor s nastavenou dobou provozu – např. ventilátor v koupelně nebo na WC
  • impulsního (paměťového) relé pro ovládání osvětlení – každý impuls z tlačítka překlopí relé mezi sepnutým a rozepnutým stavem. V tomto stavu relé setrvá až do dalšího impulsu. Impulsní relé se umísťuje přímo do svítidla nebo do přívodu ke svítidlu. Tlačítek může k jednomu svítidlu mnoho a je tak možné ovládat osvětlení z více míst. Relé zastane funkci střídavého a křížového spínače, ale zapojení je mnohem jednodušší a do obvodu lze snadno přidávat další tlačítka

Tlačítka jsou standardní součástí chytré elektroinstalace.