Uhlí

Uhlí je hnědočerná hořlavá hornina, složená především z uhlíku, vodíku a kyslíku. Spalováním uhlí se vyrábí elektřina (40 %), dále se používá k vytápění a ohřevu vody. Uhlí je také cennou surovinou pro mnoho odvětví chemického průmyslu.

Spalování uhlí produkuje oxid uhličitý (CO2) a je považováno za jeho největší umělý zdroj. Výrazně přispívá ke globálnímu oteplování. Moderní elektrárny proto používají technologie pro omezení škodlivosti odpadních látek a zvýšení účinnosti. Dalším produktem spalování uhlí je oxid siřičitý (SO2). Pokud se oxid siřičitý dostane do atmosféry, reaguje s vodní párou a vrací se na zem ve formě kyselých dešťů.