Ústřední vytápění

Aliasy: centrální zásobování teplem, CZT, dálkové vytápění, etážové vytápění

Ústřední vytápění je systém vytápění, kdy se od jednoho zdroje tepla – kotle, tepelného čerpadla ap. rozvádí topné médium (dnes nejčastěji teplá voda) potrubím na místo ditribuce – k radiátorům, podlahovému vytápění ap. Soustava je doplněná měřicími a regulační prvky, zásobníky vody, armaturami atd.

Zdroj tepla může být pro každý byt v domě samostatně nebo pro jedno patro – tzv. etážové vytápění, společný pro bytový dům nebo je mimo vytápěnou budovu. Tímto zdrojem může být např. centrální kotelna na sídlišti nebo ve městě. Mluvíme pak o dálkovém vytápění nebo centrálním zásobování teplem (zkratka CZT).


Mohlo by vás také zajímat: