Výbojka

Výbojka je obvykle uzavřená trubice, naplněná podle typu výbojky směsí různých par a plynů. Z trubice jsou vyvedené dvě nebo více elektrod, které se připojí k elektrickému proudu. Výbojky se používají k přeměně elektrické energie na světlo.

Nízkotlaké výbojky naplněné rtutí se označují jako zářivky.