Vypínač

Vypínač je ručně ovládaný mechanický spínač. Používá se k zapínání a vypínání osvětlení.

V domácnostech se nejvíce používají klapkové vypínače:

  • jednoduchý vypínač má dvě polohy klapky – zapnuto a vypnuto, kdy dojde k uzavření a přerušení elektrického obvodu. Používá se u ovládání osvětlení – jeden vypínač řídí jedno světlo
  • sériový spínač má dvě klapky a ovládá dvě části jednoho svítidla, nezávisle na sobě (např. dvě žárovky v lustru)
  • střídavý, nebo také schodišťový spínač – pracuje obvykle ve dvojici, kdy každý ze dvou spínačů může propojovat elektrický obvod a tím ovládat jedno svítidlo. Uplatnění najde na schodišti nebo chodbě
  • křížový spínač – zařazuje se mezi dvojici střídavých spínačů, a tím lze jedno svítidlo ovládat z více než dvou míst

K ovládání osvětlení můžete používat i následující zařízení s pokročilými funkcemi: