Wi-Fi

Alias: WiFi

Wi-Fi je v počítačové terminologii označení pro několik standardů popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích. Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů.

Pro zajištění komunikace různých zařízení byl v roce 1997 stanoven standard IEEE 802.11. Od té doby se objevují jeho novější podoby s označením 802.11a a 802.11b (1999), 802.11g (2003; zvýšení teoretické rychlostiv pásmu 2,4 GHz na 54 Mbps), 802.11n (2008; podpora technologie MIMO (Multiple-input multiple-output – mnohonásobný vstup i výstup), 802.11ac (2013), 802.11ad (2014). Standardy definují bezdrátové sítě v pásmu 2,4 nebo 5 GHz a liší se maximální dosažitelnou rychlostí.

Při připojení nového zařízení do sítě je na místě zabývat se, jaký standard používá, aby byla zajištěná kompatibilita se stávajícími prvky.