Záložní zdroj

Alias: UPS

Záložní zdroj (zkratka z anglického UPS – Uninterruptible Power Supply), je akumulátorové zařízení, které dodává energii v případě nestability vstupního napětí nebo při úplném výpadku sítě. Dodávka je zpravidla krátkodobá (minuty až hodiny).