Zářivka

Zářivka je nízkotlaká rtuťová výbojka používaná jako zdroj světla. Je tvořena zářivkovým tělesem (dlouhá skleněná trubice se žhavícími elektrodami), které je naplněné rtuťovými parami a argonem. V elektrodách nastává při průchodu elektrické energie doutnavý výboj, který ale září převážně v neviditelné ultrafialové oblasti. Toto záření dopadá na stěny trubice, které jsou pokryty luminoforem. Ten absorbuje ultrafialové záření a sám září ve viditelné oblast, tzn. zářivka svítí.