Znečišťující látky z vnitřního prostředí

Znečišťující látky, které mají negativní vliv na lidské zdraví, vznikají buď přímo v interiéru, nebo se do budoby dostávají zvenčí.

Znečišťující látky z vnitřního prostředí jsou:

 • vlhkost (vodní pára) – vzniká při pobytu lidí a následkem jejich činnosti, např. při:
  • přípravě pokrmů a mytí nádobí
  • praní a sušení prádla
  • sprchování, osobní hygieně
  • úklidu
  • zalévání květin
 • oxid uhličitý (CO2)
 • produkty spalování – oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx), saze
 • cigaretový kouř
 • těkavé organické látky (VOC)
 • prach a další alergeny (plísně, bakterie, viry, roztoči, zvířecí chlupy, částice uvolněné ze stavebních materiálů)
 • radon
 • pachy a vůně

Ne u všech látek známe jejich působení na živé organismy. Některé látky mohou být karcinogenní (spalování dřeva, saze, cigaretový kouř, barvy a laky, některé plísně), některé vyvolávají alergie.


Mohlo by vás také zajímat: