Zpětné získávání tepla

Aliasy: rekuperace vzduchu, ZZT

Zpětné získávání tepla (zkratka ZZT) je čerpání tepla ze znehodnoceného vzduchu, který je odváděný z interiéru ven. Tímto teplem se ohřívá vzduch přiváděný z venčí. Tato technologie byla vyvinutá pro úsporu energie, kterou bychom museli vynaložit k ohřátí venkovního chladného vzduchu na požadovanou teplotu v interiéru.

Ke zpětnému získávání tepla dochází v rekuperačním výměníku tepla, proto je pro ZZT častěji používaný termín rekuperace vzduchu. Zařízení se umísťuje do vzduchotechnické jednotky.


Mohlo by vás také zajímat: