Zplyňování

Zplyňování je proces, kdy dochází k přeměně biomasy na plyn, který se dále používá jako palivo. Tato technologie se používá u zplyňovacích kotlů na dřevo a brikety.

Biomasa se zahřívá bez přístupu vzduchu. Vzniklý plyn se odvádí do spalovacího prostoru, kde se spaluje obdobně jako jiná plynná paliva. Část vzniklého tepla je použita na zplyňování další biomasy. Tento princip umožňuje plynulou regulaci jako u běžných kotlů na jiná plynná paliva, např. zemní plyn.