Jaká je termostatická hlavice eQ-3 MAX! plus?

Topná sezóna je v plném proudu a já mám přes měsíc na radiátoru namontovanou digitální termostatickou hlavici eQ-3 MAX!+. Jak hlavice v našem testu dopadla?

O této hlavici jsem krátce psala v článku Termostatické hlavice do bytů. Jedním z důvodů k jejímu byla možnost budoucího bezdrátového připojení k centrální jednotce, odtud přes počítač nastavovat a také dálkově řídit přes mobilní telefon.

Programovatelná termostatická hlavice eQ-3 MAX! plus patří do řady MAX!. Systém je určený k regulaci radiátorů. Ne k regulaci kotle.

Neočekávala jsem ale velké úspory. Náš panelák má již optimalizaci topného systému na vstupu do domu a naše rodina patří k těm, které topí málo (např. v dětském pokoji netopíme vůbec, je tam stabilních 20 °C). Přínos vidím hlavně v komfortu a automatickém řízení.

Mé zkušenosti v krátkosti:
Ovládání je intuitivní. Není třeba studovat manuál, abych nastavila topení. Teplotní komfort v místnosti je na takové úrovni, že bych již zpět starou mechanickou (číselnou) hlavici nechtěla.

Hlavici mám namontovanou na radiátoru v obývacím pokoji (cca 16 m2) více než měsíc. Za tuto dobu jsem nemohla vyzkoušet životnost baterií nebo funkci proplachování termostatického ventilu, nicméně ostatní funkce ano.

Jaké jsou tedy moje zkušenosti?

Demontáž stávající hlavice se neobešla bez nářadí, i když údajně není potřeba. Hlavice byla namontovaná přes 10 let a závit potřeboval hrubou sílu – hasák je ten správný pomocník na povolení matice. Ostatní již bylo bez problému. Nainstalovat redukci, vložit baterie do hlavice, nastavit datum a čas a hlavici našroubovat. Po adaptaci hlavice (motorek zjistí rozsah pohybu ventilu) je možné ji sejmout a nastavit v pohodlí křesla.

Všechny potřebné informace jsou na displeji srozumitelně zobrazené:

 • V horní řádku je aktuální režim (automatický – Auto, ruční – Manu, dovolená – symbol kufru, funkce intenzivního zvýšení teploty – BOOST, symbol otevřeného okna, zámek a den v týdnu – anglická zkratka).
 • V bočním sloupci jsou symboly vybité baterie (jak v hlavici, tak ve spárovaném zařízení, např. v okenním kontaktu), synchronizace rádiovým přenosem (pokud mám spárované zařízení), aktivita pohybu ventilu, snížená / komfortní teplota (slunce, měsíc) a čas / datum.
 • Na spodní části displeje je graficky znázorněno, kdy je topení natavené na vyšší a kdy na nižší teploty.
 • Největší číslo ve středu displeje je aktuálně požadovaná teplota.
 • Podsvícení displeje usnadní nastavení požadované teploty i večer nebo v noci.

 

Automatický režim

Automatický režim

Aktivní funkce Boost

Aktivní funkce Boost

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co na této hlavici oceňuji je její ovládání. Tlačítka jsou jasně popsaná a je na první pohled patrná jejich funkce:

 • Auto / Manu: Přepínaní mezi automatickým (to je předem nastaveným) a ručním provozem (nastavenou kolečkem jako u mechanické hlavice), funkce Dovolená
 • Tlačítko Boost: Zapíná funkci boost, což je otevření ventilu na krátkou dobu (tovární nastavení je 5 minut). Vytápění místnosti potrvá déle, ale teplo vyzařované z radiátoru lze okamžitě ucítit a vyvolá pocit zvýšené teploty působící na lidské tělo. Funkce Boost se obzvláště hodí, pokud se vrátíte domů dříve, než obvykle a chcete místnost rychle zahřát, nebo když potřebujete o něco teplejší prostředí po ránu nebo po sprchování.
 • Přepínaní mezi sníženou a komfortní teplotou (rychlé přepnutí na přednastavené teploty)
 • Kolečko pro snadnou změnu teploty

Funkce Dovolená

Po zvolení této funkce se udržuje požadovaná teplota až do uplynutí časového úseku bez ohledu na naprogramovaný režim. Po skončení časového období se zařízení přepne do automatického režimu.

Tuto funkci využijete během dovolené – nastavíte datum a čas svého návratu. Je však užitečná i v dalších situacích – např. večírek (lidé “vytopí” místnost vlastním teplem) nebo neplánovaný odchod (výlet, …).

Aktivní režim Dovolená

Aktivní režim Dovolená

Nastavení režimu Dovolená

Nastavení režimu Dovolená

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programování, vysvětlení funkcí

Do menu nastavení se dostanete dlouhým stiskem tlačítka, takže nehrozí, že byste během běžného provozu omylem nastavení změnili.

Při nastavování hlavice se setkáte s následujícími zkratkami:

 • PRO – týdenní program
  • pro každý den zvlášť lze nastavit libovolné teploty až pro 6 fází topení, což odpovídá 13 spínacím časům. Programování lze usnadnit použitím časových bloků pondělí až pátek, sobota až neděle, pondělí až neděle
  • je dobré si nachytat předem na papírek časy a teploty, protože na displeji nevidíte souvislosti aktuálního spínacího času s předchozími
  • můžete nastavovat spínací časy po 5 minutách, ale protože má teplovodní systém velkou setrvačnost, stačil by třicetiminutový interval

Nějakou dobu jsem experimentovala s nastavením a týdenní program měnila, abych docílila vhodných teplot v místnosti. Na pracovní týden mám nastaveno:

 • 0:00-7:00 17 °C
 • 7:00-7:30 22 °C (mytí, oblékání)
 • 7:30-16:00 17 °C
 • 16:00-20:00 22 °C (děti si hrají)
 • 20:00-23:00 24 °C (dospělí relaxují)
 • 23:00-24:00 17 °C
  • dAT – datum a čas – hodnoty důležité, kromě denního režimu, také pro funkci Dovolená
  • AEr – teplota a čas pro funkci otevření okna
   • Během větrání místnosti sníží regulátor automaticky teplotu v místnosti (tovární nastavení je snížení po dobu 15 minut na 12° C), aby tak šetřil náklady na topení a na displeji zobrazí symbol otevřeného okna.
   • Lidem, kteří rádi dlouze větrají, doporučuji koupit magnetické kontakty do oken – při otevření okna dojde k okamžitému uzavření ventilu. Bez magnetů hlavici trvá až 15 minut, než zareaguje
  • tOF – temperature offset – nastavení funkce posunu teploty – protože hlavice měří teplotu u radiátoru, v místnosti bude teplota nižší. Můžete nastavit tento teplotní rozdíl a pak hlavici naprogramovat na skutečné požadované teploty (pokud máte v místnosti např. 19°C a na hlavici nastavenou teplotu 21°C, nastavíte funkci tOF -2). Tuto funkci nepoužívám a teplotní posun zohledňuji už v nastavení teplot.
  • Ostatní funkce k možnému nastavení – Boost, ochrana ventilu proti usazování vodního kamene, přepínání zobrazení data nebo času, přepínání letního a zimního času, zrušení všech spárovaných komponent, obnovení továrního nastavení
  Programování - využití přednastavené skupiny pro pracovní týden

  Programování – využití přednastavené skupiny pro pracovní týden

  Programování - nastavení spínacího času a teploty

  Programování – nastavení spínacího času a teploty

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Hlavice má dva stupně zabezpečení – stiskem tlačítek nebo zadání kódu:

  • Jednoduchá dětská pojistka – aktivace/deaktivace současným stiskem tlačítek Auto/Manu a měsíc/slunce. Je to základní ochrana před nežádoucí změnou nastavení nejen dětmi, ale i nechtěným pohybem.
  • Pokročilá dětská pojistka – vložením čtyřmístného kódu – automaticky nastaví Auto režim, lze ovládat pouze teplotu kolečkem (v rozmezí 5-24°C) nebo měsíc/slunce. Tato funkce zabrání přeprogramování a nastavení manuálního režimu. Nastavení kódu je v programovací nabídce.

  Pokud máte v jedné místnosti více radiátorů, nemusíte každou hlavici nastavovat zvlášť. Stačí naprogramovat jednu, a ostatní spárovat. Tím si nastavení hlavice předají.

  Po dobu mimo topnou sezónu výrobce doporučuje šetřit baterie a hlavici přepnou do manuálního režimu a zvolit max. teplotu (na displeji se nezobrazí „ON“).
  Pokud nechcete v zimě topit, můžete ventil uzavřít. Ventil se však automaticky otevře, pouze pokud existuje nebezpečí zamrznutí vody v radiátoru. Funkce ochrany proti zvápenatění je také aktivní. Topení uzavřete přepnutím do ručního provozu (Manu) a otočíte kolečkem na minimální teplotu, až se na displeji zobrazí „OFF“.

  Vypnutí topení - manuální režim s nastavením OFF

  Vypnutí topení – manuální režim s nastavením OFF

  Otačející se kolečko značí aktivitu servopohonu - dochází ke změně polohy ventilu

  Otačející se kolečko značí aktivitu servopohonu – dochází ke změně polohy ventilu

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Reakční doba hlavice je asi 1 minuta. To znamená, že když změníte nastavení, chvíli trvá, než se něco začne dít. Ze začátku mě to trochu zaskočilo, ale po tuto dobu hlavice měří a vyhodnocuje stav.

  Žádné zařízení není stoprocentně ideální

  Pro každý časový úsek můžete nastavit libovolnou teplotu, nemusíte se vázat na předem nastavené hodnoty (mnohé hlavice na trhu umožňují volit pouze dvě hodnoty – komfortní a úspornou teplotu). Pokud mám během dne několik spínacích časů a teplotu v jednom úseku chci změnit, je třeba hlavici znovu naprogramovat. Řešení by bylo snadné – pokud by hlavice měla přednastavené tři teploty (úsporná a dvě komfortní), tento nedostatek by byl vyřešený změnou jedné hodnoty.

  U digitálních hlavic musíte počítat, že jsou hlučné. I když výrobce uvádí, že eQ3 Max!+ patří k těm tišším, servopohon slyšet jde (pouze pokud je v provozu, to znamená v okamžiku, kdy se ventil přenastavuje). To může někomu vadit.

  Uživatelé této hlavice zmiňují jako nedostatek nezobrazování aktuální hodnoty. Testovala jsem i jiné hlavice, které zobrazují aktuální teplotu, shledala jsem však tuto funkci nepodstatnou. Měření aktuální teploty je velmi ovlivněno umístěním nábytku, záclon ap. u topného tělesa a je tedy spíše orientační.

  Velikost hlavice může být také parametr, který ovlivní výběr. eQ3 Max!+ má na hloubku 100 mm a je “opravdu” veliká. Na druhou stranu jsou ovládací prvky díky velikosti hlavice komfortní a displej velmi dobře čitelný.

  Jakou hlavici bych nechtěla?

  • bez kolečka na změnu teploty (ovládání tlačítky není tak komfortní)
  • jen se dvěmi možnými teplotami (večer mám potřebu více tepla)
  • méně než 6 spínacích časů
  • bez funkce Dovolená – využívám ji hlavně o víkendech, když jdeme s rodinou ven. Nastavím, že přijdeme např. v 17 hodin a nemusím řešit přepínání na manuální program a po příchodu domů rychlé vytápění (hlavice jiných výrobců mohou tuto funkci nazývat jinak, např. Party, Večírek ap.)

  Jaké jsou další vyhlídky?

  Hlavice zajišťuje rovnoměrné teploty v místnosti a na tento komfort se velmi rychle zvyká a už bych zpět klasickou mechanickou hlavici nechtěla.

  Programovatelná termostatická hlavice eQ-3 MAX! plus patří do řady MAX!. Hlavice této řady lze kombinovat s dalšími prvky, které zvyšují komfort:

  • centrální jednotka (konfigurátor Cube), která umožňuje nastavení všech komponent systému a jejich bezdrátové řízení přes domácí wi-fi, případně na dálku přes internet
  • dveřní a okenní kontakty (magnety) – aktivují funkci otevřeného okna ihned při otevření okna
  • nástěnný termostat – zde nevidím moc výhody, musela bych mít v každé místnosti jeden. Pokud je více hlavic spárovaných, přebírají si nastavení, takže zastanou funkci termostatu.
  • nástěnný přepínač nastavení Eco (funguje pouze s Cube) – pokud jej umístím u vstupu do bytu nebo domu, jeho stiskem při odchodu ztlumím všechny hlavice na úspornou teplotu
  • termostatické hlavice bez označení “plus”, které lze programovat pouze přes Cube
  • termostatické hlavice s označením “plus”, které lze programovat a používat zcela samostatně

  Určitě tento systém budu dále rozšiřovat. Magnety na okna budou hned prvním krokem, protože zhruba 15 minutová prodleva, než hlavice zaznamená pokles teploty, se mi zdá dlouhá. Díky okamžitému vypnutí hlavice při otevření okna lze dosáhnout dalších energetických úspor.
  Zvažuji také rozšířit systém o centrální jednotku Cube, aby byl splněný můj požadavek na ovládání na dálku. Pak bych již nekupovala na další radiátory programovatelné hlavice, budou stačit ty bez označení “plus”, které nastavím pouze přes počítač.

  Kde a za kolik koupím?

  Cena hlavice se pohybuje kolem 1000 Kč (jaro 2015) nebo ji můžete koupit rovnou ve výhodných sadách. Před koupí doporučuji starou hlavici sejmout, ověřit kompatibilitu s ventilem a případně rovnou koupit vhodnou redukci.


  Mohlo by vás také zajímat:

  Komentáře

  11 komentářů: “Jaká je termostatická hlavice eQ-3 MAX! plus?”

  1. Pavel napsal:

   Diky za peknou recenzi. Uvazuji o digi hlavici do detskeho pokojicku.

   Opravdu neumi zobrazit aktualni teplotu?
   To mi prijde jako dost velke minus. Kdyz uz chci ridit topeni v mistnosti, tak bych chtel vedet, kolik tam aktualne je…

   Jak moc je hlucna? Jak si mam tento hluk predstavit? Tzn. vzbudi me to, kdyz se bude v noci prenastavovat?

   Dekuji, Pavel

  2. Ivana Minářová napsal:

   Dobrý den, Pavle,

   aktuální teplotu tato hlavice opravdu nezobrazí. Některé hlavice od jiných výrobců aktuální teplotu zobrazují, ale dle mých zkušeností, tato informace až tak podstatná není. Každý výrobce má jinou technologii, jak hlavice funguje. Například hodně přetopí a poté se teprve ventil uzavře (toto dělala hlavice, která aktuální teplotu zobrazovala). Hodně také záleží na umístění hlavice, např. pokud máte před radiátorem nábytek nebo kryt topení, které brání volnému proudění vzduchu. Pak nebudete topit na požadovanou teplotu, ale více.

   Spíše než na teplotu na hlavici (která vždy naměří vyšší teplotu než v běžně užívaném prostoru místnosti) je vhodné nastavit hlavici tak, aby požadovaná teplota byla tam, kde ji chcete mít. To znamená, že požadovaná teplota např. uprostřed místnosti je 20 °C, ale na hlavici nastavíte 22 °C. Pak Vás až tak nezajímá, jakou teplotu hlavice měří.

   Co se týká hluku – lidi s mělkým spánkem určitě může vzbudit. Ale myslím, že se na to dá zvyknout, stejně jako si člověk zvykne na projíždějící auta nebo tramvaje, a tento hluk nevnímá. Navíc hluk vydává motorek při nastavování ventilu, není to zvuk stále trvající.

   Budete-li se chtít dozvědět více, kontaktujte mě, prosím.

  3. jarin napsal:

   Zdravim, pokud mate jendotku Cube, tak doporcuji android aplikaci MAX! Remote. Zde vidite teplotu detekovanou hlavicemi. Pouze vsak v pripade ze nastavena teplota na hlavici je blizko aktualni teploty v mistonsti a hlavice reguluje. Take zde vidite na kolik procent je hlavice otevrena.
   Pokud si umite na domacim routeru nastavit presmerovani portu a mate vlastni ip adresu, muzete pres aplikaci pristupovat i z internetu, avsak pozor, bez jakehokoliv zabezpeceni (nejsou vyzadovany prihlasovaci udaje)

  4. Ivana Minářová napsal:

   Děkuji za komentář.

  5. Hynek napsal:

   Dobry den chci se zeptat jestli sada bezdratoveho termostaru s hlavicemi spolehlive funguje na dalku prostrednictvim mob.tel nebo tabletu.Predem dekuji za Vasi odpoved.

  6. Hynek napsal:

   A jeste jsem se chtel zeptat jestli je alikace v cestine?A jak se aplikace jmenuje.Dekuji moc!!!!!!!!

  7. Ivana Minářová napsal:

   Dobrý den Hynku,
   k dálkovému ovládání potřebujete MAX! Cube. Fungování jsem osobně nezkoušela, ale nevím o případných potížích od jiných uživatelů. Co se aplikací týče, například pro Android je jich několik (oficiální aplikace MAX!eQ-3, dále pak v komentářích zmíněná MAX! Remote nebo MAX! Heizung Steuerung).

  8. Petr napsal:

   Dobrý den,
   Je potřeba pro vzdáleny přístup mít pevnou IP adresu, nebo lze přes aplikaci na dálku přistupovat bez pevne IP adresy?
   Dekuji

  9. Ivana Minářová napsal:

   Dobrý den Petře,
   tuto informaci se mi nepodařilo nikde dohledat. Předpokládám, že by tedy neměl být tento parametr omezující. Doporučuji však ověřit u svého prodejce.
   Ivana Minářová

  10. Jan Kalík napsal:

   Dobrý den, zařízení máme nějakou dobru v provozu a vše normálně funguje. Jen se nám nyní na jedné hlavici objevila chyba F6, která v žádném manuálu není uvedená. Můžete nám prosím pomoci, co to znamená? Děkuji, Kalík

  11. Ivana Minářová napsal:

   S touto chybou jsem se osobně nesetkala. Nicméně jsem namátkou našla fórum, kde to řeší. Mrkněte na to, jestli pomůže. Pokud neumíte německy stejně jako já, dejte do překladače.
   Ivana Minářová