Vaříte a ohříváte vodu bezpečně?

Oxid uhelnatý je strašák, který není možné podceňovat. Se zvyšujícími teplotami je riziko nedokonalého spalování a špatného odvodu spalin vyšší. Jediná ochrana je kvalitní senzor CO.

Můžeme si myslet, že otravy jsou aktuální v zimě, kdy mnohé domácnosti topí ve vlastních kotlích a kamnech. Celoročně však používáme plynové ohřívače vody a vaříme na plynových sporácích. V horkých letních dnech však může nastat jev, kdy spaliny jsou chladnější než venkovní vzduch. Nejsou pak nasávány do komína, ale venkovní vzduch spolu se spalinami, a tedy i oxidem uhelnatým, je nasáván do interiéru. Plynový sporák umístěný v dokonale utěsněné místnosti nemusí mít dostatek kyslíku pro řádné spalování.

Samozřejmostí pro mnohé domácnosti jsou pravidelné revize spotřebičů a kouřovodů. Nedokonalé spalování však za určitých podmínek může nastat u všech zařízení. Jediná ochrana je kvalitní senzor CO.

Moderní plynové spotřebiče mohou již mít senzor CO zabudovaný. Při zaznamenání nebezpečného plynu pak dojde k automatickému vypnutí spotřebiče.

Přesné statistiky otrav oxidem uhelnatým nejsou vedeny. Odhaduje se však 1000-1500 osob ročně a více než 100 osob zemře.

Záchranáři radí

Zajistěte dostatečné větrání místnostmi se spotřebičem, ve kterém dochází ke spalování, otevřenými dveřmi a okny. Pokud začnete pociťovat bolesti hlavy, pocit na zvracení nebo závratě a zvláště, když postihnou více obyvatel domácnosti, ihned intenzivně větrejte a volejte linku 155.

Každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování, může znamenat riziko.

Každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování, může znamenat riziko.

Kdy může nastat problém?

Pár případů, kdy nejčastěji dochází k otravám:

  • Spotřebiče, které nejsou pravidelně revidovány
  • Komíny a kouřovody, které nejsou pravidelně revidovány
  • Nedostatek kyslíku pro spalování (zavřené dveře a okna, moderní těsná stavba)
  • Spuštění zařízení, které vytvoří podtlak (digestoř, ventilátor na WC, centrální vysavač)
  • Otevření dveří do bytu, kdy schodišťový prostor vytvoří komínový efekt

Chráníte dostatečně svou domácnost?

Zamysleli jste se někdy, jaké nebezpečí hrozí vaší domácnosti? Můžete využít mou službu audit domácnosti se soupisem doporučení ke zlepšení, která je zaměřená nejen na chytré technologie, ale také bezpečnost.


Mohlo by vás také zajímat

Komentáře

Komentáře nejsou povoleny.